1. Hanel Plastics
  2. Contact

7th Floor - EVD Building - No.431 Tam Trinh - Hoang Mai - Ha Noi

0225-3745347 (5 lines)

Contact

Vui lòng nhập thông tin vào form dưới đây để gửi yêu cầu.

Xin cảm ơn.

Input your email to receive our newsSUBSCRIBE