1. Hanel Plastics
  2. Tin tức
  3. Tin nội bộ
  4. Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tin nội bộ

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

29/06/2020

Ngày 27 tháng 06 năm 2020, vào lúc 8h15 phút, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – số 02 đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2020  đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty và Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty đã trực tiếp, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các khó khăn, thuận lợi trong năm 2020. Các câu hỏi của cổ đông đặt ra tại Đại hội đều đã được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  của công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định có liên quan và đạt được thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh của Đại hội.

et9a6989_1

et9a7022_1

et9a7061_1

et9a7210_1

et9a7384_1

et9a7433_1

et9a7455_1

HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

et9a7478_1

BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP